Integritetspolicy

Denna policy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching ägaren och leverantören av denna webbplats. Denna policy gäller vår användning av all information som samlas in av oss i samband med din användning av webbplatsen och alla tjänster eller system på den.

1. Definitioner och tolkning

I denna policy ska följande termer ha följande betydelser: "Konto": kollektivt den personliga informationen, betalningsinformationen och referenser som används av användare för att komma åt material och / eller kommunikationssystem på webbplatsen; "Innehåll": all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datasamlingar och annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats; "Cookie": betyder en liten textfil som placeras på din dator av Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching när du besöker vissa delar av denna webbplats. Detta gör att vi kan identifiera återkommande besökare och analysera deras surfvanor på webbplatsen."Data": betyder kollektivt all information som du skickar till webbplatsen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontouppgifter och information som lämnas med någon av våra tjänster eller system;
"Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching": betyder Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching"Tjänst": betyder gemensamt alla onlinefaciliteter, verktyg, tjänster eller information som Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden; "System": all onlinekommunikationinfrastruktur som Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserat e-postmeddelande, anslagstavlor, chattfaciliteter och e-postlänkar; "Användare" / "Användare": betyder en tredje part som besöker webbplatsen och inte är anställd av Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och agera under sin anställning; och "Webbplats": betyder webbplatsen som du för närvarande använder (www.soulbabeacademy.com) och eventuella underdomäner på denna webbplats (e.g. subdomain.soulbabeacademy.com) om de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

2. Insamlingsdata

Utan begränsning kan någon av följande data samlas in:
 • 2.1 namn;
 • 2.2 födelsedatum;
 • 2.3 befattning och yrke;
 • 2.4 kontaktinformation såsom e -postadresser och telefonnummer;
 • 2.5 demografisk information som postnummer, preferenser och intressen;
 • 2.6 finansiell information såsom kredit- / bankkortnummer;
 • 2.7 IP-adress (samlas in automatiskt);
 • 2.8 webbläsartyp och version (automatiskt insamlad);
 • 2.9 operativsystem (automatiskt insamlat);
 • 2.10 en lista med webbadresser som börjar med en hänvisande webbplats, din aktivitet på denna webbplats och webbplatsen du lämnar till (samlas in automatiskt); och
 • 2.11 Cookieinformation (se klausul 10 nedan).

3. Vår användning av data

 • 3.1 Alla personuppgifter du lämnar kommer att bevaras av Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching så länge du använder de tjänster och system som tillhandahålls på webbplatsen. Uppgifter som du kan lämna via alla kommunikationssystem som vi kan tillhandahålla kan sparas under en längre period upp till ett år.
 • 3.2 Såvida vi inte är skyldiga eller tillåtna enligt lag att göra det, och med förbehåll för klausul 4, kommer dina uppgifter inte att lämnas ut till tredje part. Detta inkluderar våra dotterbolag och / eller andra företag inom vår grupp.
 • 3.3 Alla personuppgifter lagras säkert i enlighet med principerna i dataskyddslagen 1998 och GDPR. För mer information om säkerhet, se klausul 9 nedan.
 • 3.4 Någon eller alla ovanstående data kan krävas av oss då och då för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan data användas av oss av följande skäl:
 • 3.4.1 intern journalföring;
 • 3.4.2 förbättring av våra produkter / tjänster;
 • 3.4.3 överföring via e -post av reklammaterial som kan vara av intresse för dig;
 • 3.4.4 kontakt för marknadsundersökningsändamål som kan göras med e -post, telefon, eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen.

4. Tredjepartswebbplatser och tjänster

Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching kan då och då använda andra parters tjänster för att hantera ärenden som kan innefatta, men inte är begränsade till, betalningshantering, leverans av köpta föremål, sökmotoranläggningar, reklam och marknadsföring. Leverantörerna av sådana tjänster har inte tillgång till vissa personuppgifter som tillhandahålls av användare av denna webbplats. All data som används av sådana parter används endast i den utsträckning som krävs av dem för att utföra de tjänster som Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching förfrågar. All användning för andra ändamål är strängt förbjuden. Alla uppgifter som behandlas av tredje part måste dessutom behandlas enligt villkoren i denna policy och i enlighet med dataskyddslagen 1998.

5. Förändringar av företagsägande och kontroll

 • 5.1 Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching kan då och då utöka eller minska sin verksamhet och detta kan innebära försäljning av vissa divisioner eller överföring av kontroll över vissa divisioner till andra parter. Data som tillhandahålls av Användare kommer, där det är relevant för alla divisioner som överförts på detta sätt, att överföras tillsammans med den divisionen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten får, enligt villkoren i denna policy, använda data för de ändamål för vilka den levererades av dig.
 • 5.2 I händelse av att data som skickas av användare kommer att överföras på ett sådant sätt kommer du att kontaktas i förväg och informeras om ändringarna. När du kontaktas får du valet att få dina data raderade eller undanhållna den nya ägaren eller den personuppgiftsansvarige.

6. Kontrollera åtkomst till dina data

 • 6.1 Varhelst du måste skicka in data får du alternativ för att begränsa vår användning av dessa data. Detta kan inkludera följande:
 • 6.1.1 användning av data för direktmarknadsföringsändamål; och
 • 6.1.2 dela data med tredje part.

7. Din rätt att begära tillbaka information

 • 7.1 Du kan komma åt vissa delar av webbplatsen utan att tillhandahålla någon data alls. För att kunna använda alla tjänster och system som finns på webbplatsen kan du dock behöva lämna kontoinformation eller annan data.
 • 7.2 Du kan begränsa din webbläsares användning av cookies. För mer information, se klausul 10 nedan.

8. Åtkomst till din egen data

 • 8.1 Du kan när som helst komma åt ditt konto för att se eller ändra data. Du kan behöva ändra eller uppdatera dina data om dina omständigheter ändras. Ytterligare data om dina marknadsföringspreferenser kan också lagras och du kan ändra detta när som helst.
 • 8.2 Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter.

9. Säkerhet

Datasäkerhet är av stor vikt för Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och för att skydda dina uppgifter har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och förvaltningsförfaranden för att skydda och säkra data som samlas in online.

10. Ändringar av denna policy

Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy som vi anser nödvändiga då och då eller som krävs enligt lag. Eventuella ändringar publiceras omedelbart på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i policyn för din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

11. Kontakta oss

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss på [email protected]
Created with