Allmänna Villkor

Detta avtal gäller mellan dig, användaren av den här webbplatsen och Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching, ägaren (erna) till denna webbplats. Ditt samtycke till att följa och vara bunden av klausulerna 1, 2, 4 - 11 och 15 - 25 i dessa villkor anses ha inträffat vid din första användning av webbplatsen. Klausulerna 3 och 12 - 14 gäller endast försäljning av tjänster. Om du inte godkänner att vara bunden av dessa villkor, bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett avtalserbjudande som kan accepteras. Din beställning utgör ett avtalserbjudande och Vår acceptans av detta erbjudande anses ske när Vi skickar ett bekräftelsemail till dig som anger att din beställning har accepterats.

1. Definitioner och tolkning

I detta avtal ska följande termer ha följande betydelser: "Konto": betyder kollektivt den personliga informationen, betalningsinformation och referenser som används av användare för att komma åt betalt innehåll och / eller kommunikationssystem på webbplatsen; "Innehåll": all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datasammanställningar och annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats; "Anläggningar": gemensamt alla onlinefaciliteter, verktyg, tjänster eller information som Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden; "Tjänster": de tjänster som är tillgängliga för dig via denna webbplats, specifikt användning av den Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching proprietära e-lärplattformen; "Betalningsinformation": betyder alla detaljer som krävs för köp av tjänster från denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kredit- / bankkortnummer, bankkontonummer och sorteringskoder; "Lokaler": Innebär vår (a) affärsplats (er) på [ADRESS]; "System": all kommunikationsinfrastruktur online som Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, anslagstavlor, chattfaciliteter och e-postlänkar; "Användare" / "Användare": en tredje part som besöker webbplatsen och inte är anställd av Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och agerar under sin anställning; "Webbplats": betyder webbplatsen som du använder för närvarande (www.soulbabeacademy.com) och eventuella underdomäner på denna webbplats (t.ex. och "Vi/Oss/Våra": betyder Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching, ett företag som är registrerat i Sverige.

2. Åldersbegränsningar

Personer under 18 år bör använda denna webbplats endast under överinseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av eller med tillstånd av en vuxen.

3. Företagskunder

Dessa villkor gäller även för kunder som köper tjänster under verksamheten.

4. Immaterialrätt

 • 4.1 Med förbehåll för undantagen i klausul 5 i dessa villkor, allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida inte uppladdning av användare, inklusive, men inte begränsad till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datasammanställningar , sidlayout, underliggande kod och programvara tillhör Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta använda webbplatsen erkänner du att sådant material skyddas av tillämplig svensk och internationell immateriell egendom och andra lagar.
 • 4.2 Med förbehåll för klausul 6 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material från webbplatsen om inte annat anges på webbplatsen eller om inte vårt uttryckliga skriftliga tillstånd har godkänt det.

5. Tredje parts immateriella rättigheter

 • 5.1 Om inte annat uttryckligen anges, tillhör alla immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar tillverkarna eller distributörerna av sådana produkter som kan vara tillämpliga.
 • 5.2 Med förbehåll för klausul 6 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända sådant material om inte annat anges på webbplatsen eller om du inte har fått uttryckligt skriftligt tillstånd för att göra det av relevant tillverkare eller leverantör.

6. Rättvis användning av immateriella rättigheter

Material från webbplatsen kan återanvändas utan skriftligt tillstånd om något av undantagen som beskrivs i kapitel III i upphovsrättsdesign och patentlag 1988 gäller.

7. Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching eller våra affiliates. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvaret för alla former av förlust eller skada som uppstår vid användning av dem. Att inkludera en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte något godkännande av webbplatserna själva eller av dem som kontrollerar dem.

8. Länkar till denna webbplats

De som vill placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser får göra det endast till webbplatsens hemsida www.soulbabeacademy.com utan vårt föregående tillstånd. Djuplänkning (dvs. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. För mer information, kontakta oss via e -post på [email protected] eller ring oss på följande nummer: 010-1600680.

9. Användning av kommunikationsanläggningar

 • 9.1 När du använder något system på webbplatsen bör du göra det i enlighet med följande regler. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till att ditt konto stängs av:
 • 9.1.1 Du får inte använda obscent eller vulgärt språk;
 • 9.1.2 Du får inte skicka innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, diskriminerande, sexistiskt eller rasistiskt;
 • 9.1.3 Du får inte skicka innehåll som är avsett att främja eller hetsa till våld;
 • 9.1.4 Det rekommenderas att inlämningar görs med det svenska eller engelska språket eftersom vi kanske inte kan svara på förfrågningar som lämnas på andra språk;
 • 9.1.5 De sätt på vilka du identifierar dig får inte bryta mot dessa villkor eller tillämpliga lagar;
 • 9.1.6 Du får inte utge dig för att vara andra människor, särskilt anställda och representanter för Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching eller våra dotterbolag; och
 • 9.1.7 Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation som "spam" eller "skräppost".
 • 9.2 Du erkänner att Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation som görs till oss eller använder vårt system.
 • 9.3 Du erkänner att Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching kan behålla kopior av all kommunikation som görs till oss eller använder vårt system.
 • 9.4 Du erkänner att all information du skickar till oss via vårt system kan ändras av oss på något sätt och du avstår härmed från din moraliska rätt att identifieras som upphovsmannen till sådan information. Eventuella begränsningar som du kanske vill lägga på vår användning av sådan information måste meddelas oss i förväg och vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana villkor och tillhörande information.

10. Konton

 • 10.1 För att kunna skaffa tjänster på denna webbplats och för att använda vissa andra delar av systemet måste du skapa ett konto som innehåller vissa personuppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på din användning av webbplatsen eftersom vi inte kan kräva betalningsinformation tills du vill göra ett köp. Genom att fortsätta använda denna webbplats garanterar du att:
 • 10.1.1 all information du lämnar är korrekt och sanningsenlig;
 • 10.1.2 du har tillstånd att skicka in betalningsinformation där tillstånd kan krävas; och
 • 10.1.3 du kommer att hålla denna information korrekt och aktuell. Ditt skapande av ett konto är ytterligare en bekräftelse på din representation och garanti.
 • 10.2 Det rekommenderas att du inte delar dina kontouppgifter, särskilt ditt användarnamn och lösenord. Vi tar inget ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av att dina kontouppgifter delas av dig. Om du använder en delad dator rekommenderas att du inte sparar dina kontouppgifter i din webbläsare.
 • 10.3 Om du har anledning att tro att dina kontouppgifter har erhållits av en annan person utan samtycke, bör du kontakta oss omedelbart för att stänga av ditt konto och avbryta alla obehöriga beställningar eller betalningar som kan vara pågående. Observera att beställningar eller betalningar endast kan avbrytas tills tillhandahållandet av tjänster har påbörjats. I händelse av att en obehörig bestämmelse börjar innan du meddelar oss om beställningens eller betalningens obehöriga karaktär, kommer du att debiteras för perioden från det att tjänsterna påbörjas till det datum du meddelade oss och kan komma att debiteras för en faktureringscykel på en månad.
 • 10.4 När du väljer ditt användarnamn måste du följa villkoren ovan i punkt 9. Om du inte gör det kan det leda till att ditt konto stängs av och/eller tas bort.

11. Avsluta eller avbryta konton

 • 11.1 Antingen kan Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching eller så kan du avsluta ditt konto. Om vi ​​avslutar ditt konto kommer du att meddelas via e -post och en förklaring till uppsägningen kommer att tillhandahållas. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att säga upp utan att ange skäl.
 • 11.2 Om vi ​​avslutar ditt konto kommer alla nuvarande eller väntande beställningar eller betalningar på ditt konto att avbrytas och tillhandahållandet av tjänster påbörjas inte.

12. Tjänster, priser och tillgänglighet

 • 12.1 Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att alla allmänna beskrivningar av tjänsterna är tillgängliga från Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching överensstämmer med de faktiska tjänsterna som kommer att tillhandahållas till dig. Ansvarar vi inte för några variationer från dessa beskrivningar eftersom tjänsternas exakta karaktär kan variera beroende på dina individuella krav och omständigheter. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag på grund av vårdslöshet från vår sida och avser endast variationer av de korrekta tjänsterna, inte olika tjänster helt och hållet. Se avsnitt 13.8 för felaktiga tjänster.
 • 12.2 Om det är lämpligt kan du behöva välja en önskad serviceplan.
 • 12.3 Vi varken representerar eller garanterar att sådana tjänster kommer att vara tillgängliga hela tiden och kan inte nödvändigtvis bekräfta tillgängligheten förrän vi bekräftar din beställning. Tillgänglighetsangivelser finns inte på webbplatsen.
 • 12.4 All prisinformation på webbplatsen är korrekt när du går online. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och ändra eller ta bort specialerbjudanden då och då och vid behov.
 • 12.5 Om priserna ändras under tiden mellan en beställning för Tjänster och oss som behandlar beställningen och tar emot betalning, ska det pris som var giltigt vid beställningstillfället användas.

13. Beställningar och tillhandahållande av tjänster

 • 13.1 Ingen del av denna webbplats utgör ett avtal som kan accepteras. Din beställning utgör ett avtalserbjudande som vi efter eget gottfinnande kan acceptera. Vår acceptans indikeras av att vi skickar ett orderbekräftelsemail till dig. Först när vi har skickat dig en orderbekräftelse via e -post kommer det att finnas ett bindande kontrakt mellan Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och dig.
 • 13.2 Beställningsbekräftelser enligt underparagraf 13.1 skickas till dig innan Tjänsterna börjar och ska innehålla följande information:
 • 13.2.1 Bekräftelse av de beställda tjänsterna inklusive fullständiga detaljer om de viktigaste egenskaperna hos dessa tjänster;
 • 13.2.2 Fullständigt specificerad prissättning för de beställda tjänsterna inklusive, i förekommande fall, skatter, leverans och andra tilläggsavgifter;
 • 13.2.3 Relevanta tider och datum för tillhandahållandet av tjänsterna;
 • 13.2.4 Användaruppgifter och relevant information för åtkomst till dessa tjänster.
 • 13.3 Om vi ​​av någon anledning inte accepterar din beställning ska ingen betalning ske under normala omständigheter. Under alla omständigheter återbetalas alla belopp som du betalat i samband med den ordern inom 14 kalenderdagar.
 • 13.4 Betalning för Tjänsterna ska ske via din valda betalningsmetod, omedelbart för eventuella installationsavgifter som motsvarar den serviceplan du köpte och samma dag i varje efterföljande månad ("faktureringscykel") för avgifter som ackumulerats under föregående månad (" faktureringscykel ”) OCH/ELLER som anges i orderbekräftelsen du fick.
 • 13.5 Vi strävar efter att uppfylla din beställning inom 2-3 arbetsdagar eller om inte, inom en rimlig period efter din beställning, om det inte finns exceptionella omständigheter. Om vi ​​inte kan fullfölja din beställning inom en rimlig tidsperiod kommer vi att informera dig när du lägger beställningen genom en anteckning på den relevanta webbsidan eller genom att kontakta dig direkt efter att du lagt din beställning. Tiden är inte avgörande för kontraktet, vilket innebär att vi kommer att sträva efter att uppfylla din order inom en överenskommen tidsperiod, men detta är inte en väsentlig tidsperiod i kontraktet och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig om vi inte gör det. Om Tjänsterna ska börja inom 14 kalenderdagar efter att vi accepterat din beställning kommer du på din uttryckliga begäran att uttryckligen bekräfta att dina lagstadgade avbeställningsrättigheter, som beskrivs nedan i Klausul 14, att påverkas.
 • 13.6 Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching ska använda alla våra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg, i överensstämmelse med bästa handelsmetoder.
 • 13.7 Om tjänster tillhandahålls som inte överensstämmer med din beställning och därmed är felaktiga, bör du kontakta oss omedelbart för att informera oss om misstaget. Vi kommer att se till att alla nödvändiga korrigeringar görs inom fem (5) arbetsdagar.
 • Ytterligare villkor kan gälla för tillhandahållande av vissa tjänster. Du kommer att bli ombedd att läsa och bekräfta ditt godkännande av sådana villkor när du slutför din beställning.
 • 13.8 Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching ger teknisk support via vårt online supportforum och/eller telefon. Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching gör allt för att svara i tid men vi garanterar inte en viss svarstid.

14. Avbokning av beställningar och tjänster

Vi vill att du ska vara helt nöjd med de produkter eller tjänster du beställer från Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching. Om du behöver prata med oss ​​om din beställning, vänligen kontakta kundtjänst på 010-1600680 eller via e -post på [email protected]. Du kan avbryta en order som vi har accepterat eller säga upp avtalet. Om några specifika villkor som följer med tjänsten innehåller villkor om att avbryta tjänsten, gäller avbokningspolicyn i de specifika villkoren.
 • 14.1 Om du är en konsument baserad inom Europeiska unionen har du en lagstadgad rätt till ångersfrist. Denna period börjar när din beställning är bekräftad och kontraktet mellan Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och du bildas och slutar i slutet av 14 kalenderdagar efter det datumet. Om du ändrar dig om tjänsterna inom denna period och vill avbryta din beställning, vänligen informera oss omedelbart med hjälp av följande e -post: [email protected]. Din rätt att avbryta under ångersfristen omfattas av bestämmelserna i delklausul 14.2.
 • 14.2 Som anges i underparagraf 13.6, om Tjänsterna ska börja inom ångersfristen måste du göra en uttrycklig begäran om detta. Genom att begära att Tjänsterna börjar inom den 14 kalenderdagars ångersfristen tillåter du och godkänner följande:
 • 14.2.1 Om tjänsterna utförs fullt ut inom den 14 kalenderdagars ångersfristen, förlorar du din rätt att avbryta efter att tjänsterna har slutförts eller material har laddats ned.
 • 14.2.2 Om du avbryter tjänsterna efter att erbjudandet har påbörjats men ännu inte slutförts, exempelvis en onlinekurs eller liknande där material ej kan laddas ned på datorn, behöver du betala för tjänsterna fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du vill avbryta. Beloppet ska beräknas i proportion till det fulla priset på tjänsterna och de faktiska tjänsterna som redan finns. Alla belopp som redan har betalats för tjänsterna ska återbetalas med förbehåll för avdrag som beräknats i motsvarande med föregående. Återbetalningar, i förekommande fall, kommer att utfärdas inom 5 arbetsdagar och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar efter att du meddelat oss att du vill avbryta. Ångerrätten slutar alltid att gälla omedelbart för nedladdningsbara produkter vid nedladdningstillfället. 
 • 14.3 Avbokning och återbetalning av tjänster är inte möjlig efter att den 14 - dagars ångersfristen har löpt ut om inte undantag skriftligen uttryckligen ges.

15. Integritet

Användning av webbplatsen styrs också av vår integritetspolicy (www.soulbabeacademy.com/privacy) som införlivas i dessa villkor med denna referens. För att se integritetspolicyn, vänligen klicka på länken ovan.

16. Hur vi använder din personliga information (dataskydd)

 • 16.1 All personlig information som vi kan samla in (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn och din adress) kommer att samlas in, användas och lagras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen 1998 och GDPR, och dina rättigheter enligt de lagarna.
 • 16.2 Vi kan använda din personliga information till att:
 • 16.2.1 Tillhandahålla våra tjänster till dig;
 • 16.2.2 Behandla din betalning för tjänsterna; och
 • 16.2.3 Informera dig om nya produkter och tjänster som är tillgängliga från oss. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka denna information till dig.
 • 16.3 Under vissa omständigheter (om du till exempel vill köpa tjänster på kredit) och med ditt samtycke, kan vi vidarebefordra din personliga information till kreditreferensbyråer. Dessa byråer är också bundna av dataskyddslagen 1998 och GDPR och bör använda och lagra dina personuppgifter i enlighet därmed.
 • 16.4 Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parter utan att först få ditt uttryckliga tillstånd.

17. Ansvarsfriskrivningar

 • 17.1 Vi garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den är lämplig för ett visst syfte, att den inte kränker tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att det kommer att vara säkert och att all information som lämnas kommer att vara korrekt. Vi garanterar inte några specifika resultat från användningen av vår tjänst eller tjänster.
 • 17.2 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra råd och innehållet på denna webbplats bör inte åberopas när du fattar några beslut eller vidtar några åtgärder av något slag.
 • 17.3 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett avtalserbjudande som kan accepteras.
 • 17.4 Även om vi använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, rekommenderas du starkt att ta ansvar för din egen internetsäkerhet, dina personuppgifter och dina datorer.

18. Ändringar av faciliteter och dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa villkor. Du kommer att vara bunden av eventuella ändringar av villkoren från första gången du använder webbplatsen efter ändringarna. Om vi ​​är skyldiga att göra några ändringar av dessa villkor enligt lag, kommer dessa ändringar att gälla automatiskt för alla beställningar som för närvarande väntar utöver alla beställningar som du lägger i framtiden.

19. Webbplatsens tillgänglighet

 • 19.1 TWebbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "på tillgängligt sätt". Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching använder branschens bästa praxis för att ge hög drifttid, inklusive en feltolerant arkitektur som finns på molnservrar. Vi ger ingen garanti för att webbplatsen eller anläggningarna kommer att vara fria från defekter och / eller fel och vi tillhandahåller inte någon form av återbetalning för avbrott. Vi lämnar inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) om lämplighet för ett visst ändamål, noggrannhet av information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.
 • 19.2 Vi påtar oss inget ansvar för eventuella avbrott eller brist på tillgänglighet på webbplatsen till följd av externa orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, värdutrustningsfel, kommunikationsnätfel, strömavbrott, naturliga händelser, krigshandlingar eller juridiska begränsningar och censur.

20. Ansvarsbegränsning

 • 20.1 I den utsträckning som är tillåten enligt lag, accepterar vi inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada, förutsebar eller på annat sätt, inklusive indirekta, följd-, speciella eller exemplariska skador som uppstår vid användning av webbplatsen eller information som finns på den. Du bör vara medveten om att du använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
 • 20.2 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar .
 • 20.3 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching's ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig tillhandahållande av tjänster eller beroende av felaktig information som finns på webbplatsen.
 • 20.4 I händelse av att något av dessa villkor visar sig vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte verkställbart, ska detta villkor anses avskilt från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående villkoren. Denna term gäller endast inom jurisdiktioner där en viss term är olaglig.

21. Icke-avstående

I händelse av att någon part i dessa användarvillkor inte utnyttjar någon rättighet eller åtgärd som finns här, ska detta inte tolkas som ett avstående från denna rättighet eller åtgärd.

22. Tidigare villkor

I händelse av konflikt mellan dessa villkor och tidigare versioner av dessa ska bestämmelserna i dessa villkor gälla om det inte uttryckligen anges annat.

23. Tredje parts rättigheter

Ingenting i dessa villkor ska ge någon tredje part några rättigheter. Avtalet som skapats av dessa villkor är mellan dig och Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching.

24. Kommunikation

 • 24.1 Alla meddelanden / meddelanden ska ges till oss via e -post till [email protected]. Sådant meddelande anses vara mottaget dagen det skickas om e -postmeddelandet tas emot i sin helhet en vardag och nästa arbetsdag om e -postmeddelandet skickas på en helg eller helgdag.
 • 24.2 Vi kan då och då skicka information om våra produkter och/eller tjänster om du väljer att ta emot det. Om du inte vill få sådan information, klicka på länken "Avsluta prenumeration" i alla e -postmeddelanden som du får från oss.

25. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor och förhållandet mellan dig och Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales och Bossbabe Sweden/Nathalie Nouvelle Coaching och du godkänner att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för Sverige.
Created with